Αλλαγές ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ: Κάρτα ανεργίας και μέσω ΚΕΠ

Συντάκτης: Χωρίς σχόλια Μοιραστείτε το:

Νέες αλλαγές στις διαδικασίες , μέσω ΚΕΠ συγκεκριμένες βεβαιώσεις της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ.

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται με την τροποποίηση απόφασης που αφορά την έκδοση βεβαιώσεων, υποβολής αιτήσεων παροχών και ανανέωση δελτίου ανεργίας. Πλέον μία σειρά βεβαιώσεων της ΔΥΠΑ δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).

Ειδικότερα καθορίζονται νέες διοικητικές διαδικασίες και πλέον οι ακόλουθες βεβαιώσεις θα εκδίδονται και από τα ΚΕΠ:

1. βεβαίωση χρόνου ανεργίας
2. βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας
3. βεβαίωση οικονομικών συναλλαγών
4. βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης
5. βεβαίωση συμμέτοχης σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών
6. βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε άνεργους ηλικίας έως 29 ετών
7. βεβαίωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε άνεργους ηλικίας 29 ως 55 ετών.
Θ. βεβαίωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε άνεργους ηλικίας άνω των 55 ετών.
9. βεβαίωση περί ένταξης στην προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια άνεργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

Παράλληλα στα δικαιολογητικά για την παροχή περίθαλψης στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών απαιτείται βεβαίωση από την Δ.ΥΠ.Α. ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα της επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης του για υπαγωγή στην ασφάλιση και κατέχει κάρτα ανεργίας ή ψηφιακή κάρτα Δ.ΥΠ.Α., ανανεούμενη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ασφαλίζονται πριν την διακοπή της εργασίας τους, καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος από αυτόν για διάστημα μέχρι δύο (2) χρόνια.

Εάν έχουν ασφαλιστεί σε περισσότερους από ένα ασφαλιστικό οργανισμό, καλύπτονται από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο έχουν ασφαλιστεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι εν λόγω άνεργοι θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα, να προσκομίσουν βεβαίωση της ΔΥΠΑ ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για ένα συνεχές τουλάχιστον δωδεκάμηνο πριν την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στην ασφάλιση, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και ότι κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά τρίμηνο.

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από το οικείο ασφαλιστικό φορέα στην οποία θα βεβαιώνεται ότι: α) έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας, προσαυξανόμενες μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ού) και μέχρι το πεντηκοστό τέταρτο (54ο) έτος της ηλικίας κατά εκατό (100) ημέρες ανά έτος και ότι β) δεν ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.

Σε ότι αφορά την προαιρετική ασφάλιση μακροχρονίως ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα ζητείται βεβαίωση από την Δ.ΥΠ.Α. ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα της επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης του για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση της παρούσας και κατέχει κάρτα ανεργίας ή ψηφιακή κάρτα Δ.ΥΠ.Α., ανανεούμενη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Οι άνεργοι που δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης με αίτησή τους στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους, θα πρέπει:

-να έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 60ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 55ο έτος της ηλικίας τους (για τους ασφαλισμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα το όριο ηλικίας είναι 55 και 50 αντίστοιχα), το οποίο θα βεβαιώνεται από την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

-να έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ και να κατέχουν δελτίο ανεργίας για δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχείς μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεωμένη ανά τρίμηνο.

-ο υπολειπόμενος για τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση ελάχιστων προϋποθέσεων θεμελίωσης πλήρους σύνταξης στο ΙΚΑ και στους αντίστοιχους φορείς επικουρικής ασφάλισης αριθμός ημερομισθίων δεν υπερβαίνει τα 1.500 κατ’ ανώτατο όριο, τα οποία θα βεβαιώνονται με σχετική βεβαίωση από τα οικεία φορείς ασφαλιστικής κάλυψης.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Προηγούμενο άρθρο

Μυοκαρδίτιδα: Αυτά είναι τα συμπτώματα – Προκαλείται και από ίωση;

Επόμενο άρθρο

Αφυδάτωση: 4 λόγοι που συμβαίνει και δεν σχετίζονται με το νερό

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

avatar