Επίδομα 400 ευρώ, επιδόματα ανεργίας, κοινωφελής εργασία- Χρονοδιάγραμμα για τους ανέργους-Αναλυτικά

Συντάκτης: Χωρίς σχόλια Μοιραστείτε το:

Τι ισχύει, το χρονοδιάγραμμα των μέτρων για τους ανέργους

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία για την καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ σε 155.000 μακροχρόνια ανέργους μέσω του www.oaed.gr/, τον Μάιο ξεκινάει το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ για 36.500 ανέργους μαζί με προγράμματα για 100.000 ανέργους, ενώ μέσα στον Μάιο θα καταβληθεί και η δίμηνη παράταση του επιδόματος ανεργίας για περίπου 45.000 άνεργους που λήγει το επίδομα ανεργίας τους εντός του Απριλίου.

Παράλληλα από αύριο ξεκινούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ οι οποίες πλέον καθίστανται υποχρεωτικές.

Ειδικότερα το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει:

Επίδομα 400 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους Μέσα σε ειδική πλατφόρμα στο www.oaed.gr θα ξεκινήσει μετά το Πάσχα η ηλεκτρονική αίτηση των μακροχρόνια ανέργων για να τους καταβληθεί το ποσό των 400 ευρώ.

Ειδικότερα μετά το Πάσχα θα πρέπει οι μακροχρόνια άνεργοι του διαστήματος 1η Απριλίου 2019 μέχρι 31 Μαρτίου 2020 να υποβάλλουν στην ειδική πλατφόρμα που θα ανοίξει, τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού προκειμένου να τους καταβληθεί στην συνέχεια το ποσό.

Ωστόσο την αίτηση δεν θα κληθούν να την υποβάλλουν όσοι έχουν λάβει τακτική επιδότηση γιατί ο ΟΑΕΔ έχει το IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού.

Μάλιστα γι αυτούς δεν αποκλείεται η πληρωμή των 400 ευρώ να γίνει και μέσα στον Απρίλιο.

Για όσους όμως δεν υπάρχει IBAN καθώς δεν έχουν λάβει κάποια επιδότηση από τον ΟΑΕΔ και δεν υπάρχει το IBAN τους θα κληθούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα στο site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr/ όπου θα υπάρξει μία νέα εφαρμογή.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που θα καθοριστεί μετά το Πάσχα οι μακροχρόνια άνεργοι θα υποβάλλουν την αίτηση και στην συνέχεια θα πληρωθούν

Παράταση επιδομάτων ανεργίας

Μέσα στην εβδομάδα θα προκαταβληθεί ο πρώτος μήνας της δίμηνης παράτασης για όσους έληξε η ανεργία τον Μάρτιο ενώ ο δεύτερος μήνας της παράτασης θα καταβληθεί τον Μάιο.

Παράλληλα στην συνέχεια θα καταβληθεί η δίμηνη παράταση καταβολής του επιδόματος ανεργίας για όσους λήξει η ανεργία τους μέσα στον τρέχοντα μήνα.

Η δίμηνη παράταση επιδομάτων ανεργίας αντιστοιχεί στα εξής ποσά:

• Δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας – έως 798,5 ευρώ (έως 399,25 ευρώ μηνιαίως), ποσό προσαυξανόμενο κατά 10% επιπλέον για κάθε προστατευόμενο μέλος του δικαιούχου ανέργου.

• Δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολούμενων – έως 720 ευρώ (έως 360 ευρώ μηνιαίως).

• Δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας – έως 400 ευρώ (έως 200 ευρώ μηνιαίως).

Ειδικότερα:

-Για τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν τον Ιανουάριο έχει δοθεί 2μηνη παράταση σε 70.000 ανέργους.

-Για τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν το Φεβρουάριο έχει δοθεί 2μηνη παράταση σε περίπου 80.000 ανέργους.

-Για τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν τον Μάρτιο έχει δοθεί επίσης 2μηνη παράταση σε περίπου 43.000 ανέργους

-Για τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν τον Απρίλιο θα υπάρξει 2μηνη παράταση σε περίπου 45.000 ανέργους.

Κοινωφελή εργασία τον Μάιο

Ξεκινά το Μάιο το πρόγραμμα για 36.500 άνεργους, αλλά και μονογονεϊκές οικογένειες, για οκτάμηνη κοινωφελή εργασία σε Δήμους και Περιφέρειες.

Η δράση αποσκοπεί: α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, β) στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων, γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και δ) στην σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Ειδικότερα, οι άνεργοι εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

• αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η καθαριότητα,

• υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαί-δευσης,

• βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης,

• οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλό-τητας των προστατευόμενων περιοχών με σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων,

• υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου,

• μετάβαση στην κυκλική οικονομία,

• πρόληψη φυσικών καταστροφών,

• πρώτες βοήθειες,

• δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας,

• εργασίες κατασκευαστικού κλάδου.

Νέα προγράμματα

Στις αρχές Μαΐου θα ξεκινήσει η προκήρυξη των προγραμμάτων που θα καλύψουν περισσότερες από 100.000 ανέργους.

Τα προγράμματα είναι:

– Προώθηση στην απασχόληση 52.000 νέων ανέργων μέχρι 29 ετών με στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων σε αναπτυξιακούς κλάδους της οικονομίας όπως, ψηφιακή οικονομία, κυκλική οικονομία, αγροδιατροφή, γαλάζια οικονομία, τουρισμό, μεταφορές και υποδομές, δημιουργική βιομηχανία, πολιτισμό και ασφαλώς μέσω στήριξης της καινοτόμας επιχειρηματικότητας και της μαθητείας.

– Στήριξη της νεανικής γυναικείας επιχειρηματικότητας για 5.000 νέες άνεργες γυναίκες μέχρι 29 ετών.

– Προώθηση στην απασχόληση 3.000 νέων άνεργων ΑμεΑ μέσω προγράμματος εξειδικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης

-Στήριξη 2.500 νέων ανέργων αποφυλακισμένων παραβατών μέχρι 29 ετών με πρόγραμμα επανένταξης στην αγορά εργασίας. -Προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας για 22.000 ανέργους και μακροχρόνια ανέργους, διαφόρων ηλικιών και εκπαιδευτικών βαθμίδων για την μείωση της ανεργίας σε αναδεικνυόμενους τοπικά θύλακες ανεργίας.

– Πρόγραμμα προώθησης στην ιδιωτική αγορά εργασίας 5.000 πτυχιούχων άνεργων νέων μέχρι 29 ετών.

– Πρόγραμμα Απασχόλησης 7.000 ανέργων άνω των 30ετών στις Λιγότερες Αναπτυγμένες Περιοχές (ΛΑΠ), με έμφαση στις γυναίκες και τους μακροχρόνια ανέργους.

– Πρόγραμμα Απασχόλησης 5.000 ανέργων άνω των 30ετών στις Περιφέρειες σε μετάβαση με έμφαση τις ηλικίες 30-49 σε στοχευμένες ειδικότητες .

– Πρόγραμμα Απασχόλησης 3.500 ανέργων άνω των 30ετών στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες με έμφαση σε τομείς αιχμής και υψηλής ζήτησης .

– Πιλοτικό Πρόγραμμα εργασιακής ένταξης στην αγορά εργασίας 3.500 προσφύγων.

Τι αλλάζει από 15 Απριλίου Υποχρεωτικές θα είναι πλέον όλες οι e-υπηρεσίες του ΟΑΕΔ από αύριο και για το υπόλοιπο διάστημα των έκτακτων μέτρων.

Όλες οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ προς ανέργους και εργαζόμενους παρέχονται πλέον ψηφιακά και δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα ΚΠΑ2. Όσον αφορά τα ραντεβού, από τις 15 Απριλίου: – Δεν θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για ραντεβού.

– Για όσους ανέργους έχουν ήδη προγραμματισμένα ραντεβού, αυτά θα πραγματοποιούνται μόνο για όσους δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή ή/και αίτηση.

– Για όσους ανέργους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για ραντεβού, αυτά θα προγραμματίζονται μόνο για όσους δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή ή/και αίτηση.

– Η πρόσβαση νέων χρηστών στις περισσότερες από 40 διαθέσιμες e-υπηρεσίες του ΟΑΕΔ γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet.

ΠΗΓΗ : www.dikaiologitika.gr

Προηγούμενο άρθρο

Aρση των μέτρων: Η επιστροφή στην εργασία και την καθημερινότητα -Το σχέδιο για κομμωτήρια, σχολεία και πολυκαταστήματα

Επόμενο άρθρο

Αυγενάκης: Επιστολή για να ενταχθούν στα μέτρα στήριξης οι αθλητές ΑμεΑ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

avatar