Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας – Oι ευρωβουλευτές «πιέζουν» για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

Συντάκτης: Χωρίς σχόλια Μοιραστείτε το:

Η αναπηρία είναι μία πραγματικότητα για ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων της κοινωνίας. Τα άτομα αυτά χρειάζονται σίγουρα τη στήριξη και τη φροντίδα της κοινωνίας, για να μην αισθανθούν παραγκωνισμένα σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της.

Τι λένε τα ποσοστά

Στην Ευρώπη ως το 2020 περίπου το ένα πέμπτο του πληθυσμού της έχει κάποια μορφή αναπηρίας. Η οικονομική και κοινωνική κατάσταση αυτών των ατόμων αποτελεί προτεραιότητα για τα ευρωπαϊκά όργανα, σύμφωνα και με την Κομισιόν.

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει μια κοινωνία τα άτομα με αναπηρία, αντανακλά τη δημοκρατική της ευαισθησία και το σεβασμό της απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Κομισιόν στηρίζει τα άτομα με αναπηρία

Η Κομισιόν έχει υιοθετήσει μια σειρά δράσεων για να ενισχύσει τη ζωή των ατόμων με αναπηρία, αλλά και να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία σχετικά με τα μέλη αυτά.

Πιο συγκεκριμένα, Η ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική στήριξη μέσω ετήσιας επιχορήγησης σε ορισμένες ευρωπαϊκές οργανώσεις ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και ΜΚΟ (στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»), ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στις διαδικασίες της ΕΕ.

Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) είναι τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Συμβάλλουν στη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των πλέον ευάλωτων πολιτών, κυρίως των πολιτών με αναπηρίες.

Το Ακαδημαϊκό Δίκτυο Ευρωπαϊκών Εμπειρογνωμόνων σε Θέματα Αναπηρίας (ANED) παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάλυση δεδομένων και πολιτικών από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων DOTCOM, η οποία εξασφαλίζει την παρακολούθηση των μέσων πολιτικής που σχετίζονται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD) στην ΕΕ και τα κράτη μέλη.

Η πρόταση για ενιαία Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας

Για να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να ταξιδεύουν ευκολότερα στο εσωτερικό της, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει ένα εθελοντικό σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης της κατάστασης αναπηρίας και ορισμένων σχετικών ευεργετημάτωνμε βάση την ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση της κατάστασης αναπηρίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, γεγονός που δημιουργεί δυσκολίες για τα άτομα με αναπηρίες, καθώς οι εθνικές κάρτες αναπηρίας ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται σε άλλα κράτη μέλη.

Η ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση σε οφέλη πέραν των συνόρων για τα άτομα με αναπηρία, κυρίως στους τομείς του πολιτισμού, της αναψυχής, του αθλητισμού και των μεταφορών. Η κάρτα θα αναγνωρίζεται αμοιβαία από τις χώρες της ΕΕ που συμμετέχουν στο σύστημα, σε εθελοντική βάση.

Όπως υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές σε ψήφισμα που εγκρίθηκε στην τελευταία ολομέλεια με 579 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 92 αποχές, η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει έναν κοινό ορισμό για την αναπηρία αλλά και να εισαγάγει την ενιαία Ευρωπαϊκή Κάρτα προκειμένου να αναγνωριστεί το καθεστώς της αναπηρίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι συστάσεις των ευρωβουλευτών

Άλλες προτάσεις των ευρωβουλευτών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παροχή ευέλικτης υποστήριξης κατά τη διάρκεια ταξιδιών με τρένο αλλά και την ευρύτερη άρση πρακτικών και διοικητικών εμποδίων, την δημιουργία συστημάτων παιδείας που μπορούν να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών και την παροχή μη διαχωρισμένης στέγασης σε πολίτες με αναπηρία, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινότητά τους.

Για την ισότιμη συμμετοχή σε μια κοινωνία που βασίζεται ολοένα και περισσότερο στις ψηφιακές δεξιότητες, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, όπως τη διασφάλιση ότι οι δημόσιοι φορείς θα παρέχουν χρήσιμες για το κοινό πληροφορίες στη νοηματική γλώσσα, στη γραφή Braille και σε ευανάγνωστες μορφές.

Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, η διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα θα πρέπει να καθιερωθεί και για εκδηλώσεις που βασίζονται σε ομιλίες (όπως οι σύνοδοι της ολομέλειας του Κοινοβουλίου), ενώ και τα κυβερνητικά κτίρια θα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους.

Η προειδοποίηση του Ευρωκοινοβουλίου

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εστιάσει στην καταπολέμηση της βίας σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, αλλά και των διακρίσεων στο χώρο της εργασίας.

Πηγή: sofokleous10.gr

Προηγούμενο άρθρο

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα με 800 ευρώ το μήνα – Ποιους αφορά

Επόμενο άρθρο

Το ΥΓΕΙΑ στηρίζει την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες για μια ακόμη τετραετία

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

avatar