ΟΠΕΚΑ επίδομα μειονεκτικών περιοχών: Αλλαγές για δικαιούχους. Ποια εισοδήματα δεν προσμετρώνται

Συντάκτης: Χωρίς σχόλια Μοιραστείτε το:

Μία σειρά αλλαγών στην χορήγηση του επιδόματος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών από το 2019 και μετά, που αφορά στους δικαιούχους, στα ποσά που προσμετρώνται για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και στο ποιες περιοχές χαρακτηρίζονται ορεινές και μειονεκτικές περιοχές περιλαμβάνει τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις”.

Ειδικότερα:

  • Προβλέπεται η χορήγηση της προβλεπόμενης ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης και σε πολίτες, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας. Αναλυτικότερα χορηγείται και σε αυτούς ετήσια εισοδηματική ενίσχυση ως εξής:

α) Εξακόσια (600) ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.

β) Τριακόσια (300) ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ενός (3.000,01) ευρώ και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700,00) ευρώ.

  • Επανακαθορίζονται οι ορεινές και οι μειονεκτικές περιοχές βάσει των οδηγιών, κανονισμών και αποφάσεων για την καταβολή της ανωτέρω εισοδηματικής ενίσχυσης. Ειδικότερα, ως ορεινές περιοχές νοούνται όχι μόνο οι οριζόμενες στην Οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αναφέρεται στην τροποποιούμενη ρύθμιση, αλλά και αυτές που ορίζονται στην Οδηγία 81/645/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει μετά από την τροποποίησή της δυνάμει της απόφασης 83/339/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ, της Οδηγίας 89/588/ΕΟΚ, της Οδηγίας 93/66/ΕΟΚ και της απόφασης 94/516/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περαιτέρω, ως μειονεκτικές περιοχές νοούνται οι περιοχές με σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα και οι περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, κατά την έννοια των παρ. 3 και 4, αντίστοιχα, του άρθρου 32 του Κανονισμού (EE) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, όπως αυτές καθορίσθηκαν στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας», το οποίο εγκρίθηκε με την από 28.2.2019 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης της τροποποίησης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροποποίησης της εκτελεστικής απόφασης C (2015) 9170.
  • Αναφέρονται ρητά οι καταβαλλόμενες παροχές, που δεν προσμετρώνται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για την χορήγηση του εν λόγω ευεργετήματος. Ειδικότερα δεν προσμετρώνται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα παιδιού, το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται πλέον από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ως προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία.
  • Κριτήριο της μονιμότητας της κατοικίας σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές τεκμηριώνεται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων για τα δύο τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησής τους φορολογικά έτη.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Προηγούμενο άρθρο

Δασκάλα σε ειδικό σχολείο έκανε όλους τους μαθητές με σύνδρομο down παρανυφάκια στον γάμο της

Επόμενο άρθρο

Κοινωνικός Τουρισμός: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

avatar