Σήμερα στη Βουλή η ΠΝΠ με το πακέτο μέτρων για υγεία και εργασία

Συντάκτης: Χωρίς σχόλια Μοιραστείτε το:

Με την προσοχή στραμμένη στην απογευματινή συνεδρίαση του Eurogroup, όπου ως γνωστόν αναζητείται -ενόψει και της επικείμενης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ- συμβιβαστική λύση για μια κοινή και ουσιαστική πολιτική διαχείρισης των οικονομικών συνεπειών από την πανδημία στις χώρες-μέλη της Ενωσης, αλλά και με ορατές πλέον τις διαφορές ειδικά μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης ως προς τον χαρακτήρα που πρέπει να έχει το εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης στο δημοσιονομικό και κοινωνικό επίπεδο, συζητείται σήμερα το μεσημέρι στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές Επιτροπές η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που από τις 20/3 προβλέπει πακέτο μέτρων στο χώρο της Υγείας και της Εργασίας.

Πρόκειται για το πρώτο μέρος της κοινοβουλευτικής διαδικασίας κύρωσης της εν λόγω ΠΝΠ, η οποία θα εισαχθεί προς τελική έγκριση, πιθανότατα συνοδευόμενη και από κάποιες τροπολογίες με επιπλέον μέτρα και ρυθμίσεις, στην Ολομέλεια την Πέμπτη.

Τα όσα ανέφερε χθες σε συνέντευξη Τύπου ο κ. Αλ. Τσίπρας αναφορικά με το σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ για ένα “εμπροσθοβαρές πακέτο στήριξης της οικονομίας”, καθώς όμως και η κλιμακούμενη το τελευταίο διάστημα κριτική του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε κυβερνητικές επιλογές, μέσω και σειράς επίκαιρων ερωτήσεων στη Βουλή, δείχνουν σε μεγάλο βαθμό το κλίμα εντός του οποίου θα εξελιχθεί σήμερα και το προσεχές διάστημα ο κοινοβουλευτικός διάλογος, ενόψει της “επόμενης ημέρας” της πανδημίας για τη χώρα μας.

Από τη μία πλευρά η κυβέρνηση σημειώνει ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση όσων αναγκών προκύπτουν από την πρωτοφανή υγειονομική κρίση, με μέριμνα για κάθε αρνητικό σενάριο ως προς την κατάσταση της οικονομίας μόλις υποχωρήσει η πανδημία. Στον αντίποδα η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι η τακτική αυτή είναι αρνητική, καθώς -όπως υποστηρίζεται- τα μέτρα που λαμβάνονται είναι αποσπασματικά, ανεπαρκή και δεν θωρακίζουν τη χώρα, την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους έναντι των πιθανολογούμενων αρνητικών σεναρίων.

Τι προβλέπει η ΠΝΠ

Η υπό έγκριση ΠΝΠ υπενθυμίζεται ότι μεταξύ άλλων προβλέπει ότι:

* Ο συντελεστής ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας (όπως μάσκες και γάντια για ιατρική, σαπούνι, αντισηπτικά διαλύματα και μαντηλάκια, αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών κ.ά.) μειώνεται ως τα τέλη του τρέχοντος έτους (31/12/2020) από 24% σε 6%.

* Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης και ο μισθωτής στον οποίο έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακίνητου ή και των δύο μαζί που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19. Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για τις συμβάσεις μλισθωσης κύριας κατοικίας στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος των προαναφερόμενων επιοχειρήσεων, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς της νόσου.

* Διενεργείται άμεσα η επιστροφή φόρου εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται έως 30 χιλιάδες ευρώ.

* Παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων των δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήττονται από τη νόσο.

* Παρατείνεται ως τις 31/5 για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του πρώτου τριμήνου 2020 η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας, ενώ με Κοινή Υπουργική Απόφαση δύναται να παρατείνεται περαιτέρω η διάρκεια των μέτρων αυτών.

* Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου και υπό τους οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να ορίζουν προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης τους για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και να μεταφέρουν προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου, σε επιχείρηση του ίδιου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας. Επίσης, προβλέπεται πως:

* Επιχειρήσεις – εργοδότες που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής υποχρεούνται από τις 18/3 να μην προβαίνουν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Προβλέπεται, επίσης, δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές τους ανάγκες στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται. Επίσης υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

* Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού η οποία είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

* Επανακαθορίζονται τα επαγγελματικά προσόντα άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας.

* Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων και για χρονικό διάστημα έξι μηνών να συνάπτει με απευθείας ανάθεση συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 60 χιλιάδων ευρώ ανά σύμβαση.

Με την ΠΝΠ, εξάλλου, εισάγονται εξαιρετικές ρυθμίσεις που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης προϊόντων, όπως η επιβολή ορίου μέγιστης ποσότητας διάθεσης έως τρία τεμάχια ανά πελάτη για κάθε είδος ατομικής προστασίας, ή και η παροχή εξουσιοδότησης στον υπουργό Ανάπτυξης για την έκδοση απόφασης με αντικείμενο την παράταση ωραρίου, την υποχρέωση λειτουργίας την Κυριακή είτε για όλη την Επικράτεια ή για μέρος αυτής.

Εισάγονται ρυθμίσεις για την ψηφιακή λειτουργία και την αντιμετώπιση αναγκών της διοίκησης (εμπεριέχονται προβλέψεις για θέματα όπως η αυλή συνταγογράφηση).

Εισάγονται κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας των ΟΤΑ. Προβλέπεται η δυνατότητα διεύρυνσης, με υπουργική απόφαση, των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες.

* Προβλέπεται ότι δεν απαιτείται για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς της νόσου, η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου πολίτη στις πάσης φύσεως υγειονομικές επιτροπές.

* Συνιστώνται Κινητές Μονάδες Υγείας Ειδικού Σκοπού με δυνατότητα δραστηριοποίησης σε όλη την Ελλάδα  για κατ’ οίκον παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας και λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού προσώπων – πιθανών κρουσμάτων του κορωνοϊού.

* Ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας ΕΟΔΥ, ΕΡΤ, ζητήματα αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας (μεταξύ άλλων για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση), θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (όπως και για διαδικασίες άμεσου και ταχέως επαναπατρισμού Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό και αιτούνται να επιστρέψουν στην Ελλάδα, για απαγόρευση συναθροίσεων και ελέγχους τήρησης των μέτρων περιορισμού ή και απαγόρευσης κυκλοφορίας).

Υπάρχουν, επίσης, και διατάξεις ειδικού ενδιαφέροντος με αναφορά στα σύνορα. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, “για την αντιμετώπιση έκτακτων και επιτακτικών αναγκών εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα της προστασίας των εθνικών και ενωσιακών συνόρων, επιτρέπεται η αξιοποίηση θωρακισμένων στρατιωτικών οχημάτων τα οποία βρίσκονται στη νομή και κατοχή δημοσίων αρχών”. Ορίζονται, επίσης, ζητήματα σχετικά με την κατασκευή και επέκταση του φράκτη στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου.

Πηγή: www.kathimerini.gr

Προηγούμενο άρθρο

Το πρώτο ευχάριστο νέο για τον κορωνοϊό: Η πρόβλεψη Πανεπιστημίου Κρήτης για το τέλος της πανδημίας στην Ελλάδα

Επόμενο άρθρο

Κορωνοϊός: Πόσο καιρό επιβιώνει σε μάσκες, χαρτονομίσματα – Νέα έρευνα

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

avatar