Υπολογίστε πόσο φόρο θα πληρώσετε με τη φετινή φορολογική δήλωση

Συντάκτης: Χωρίς σχόλια Μοιραστείτε το:
Πόσος φόρος αντιστοιχεί στο εισόδημα από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα και ποιο είναι το ποσό της έκπτωσης που δικαιούνται οι φορολογούμενοι για τα εισοδήματα του 2019 που δηλώνονται με τη φετινή δήλωση

Μια πολύ εύχρηστη εφαρμογή για τον υπολογισμό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου δείχνει το συνολικό ποσό φόρου ο οποίος αντιστοιχεί στο άθροισμα των εισοδημάτων από όλες τις πηγές. 

O φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων υπολογίζεται με ενιαία κλίμακα για εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Στην κλίμακα αυτή, τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος  φορολογούνται με 22%, τα επόμενα 10.000 ευρώ (το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ) με 29%, τα επόμενα 10.000 ευρώ (το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ) με 37% και το υπερβάλλον ποσό (το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ) με 45%. 
Με την ίδια κλίμακα, αλλά αυτοτελώς, φορολογούνται τα εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες.

Η έκπτωση φόρου κατοχυρώνεται πλέον μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί και δηλωθεί δαπάνες για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών συνολικού ύψους 10% – 18,75% επί του ετησίου φορολογητέου εισοδήματος.

Αυτοτελώς, φορολογούνται και τα εισοδήματα από ακίνητα. Για τα εισοδήματα αυτά, ισχύει φορολογική κλίμακα με συντελεστές  15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ, 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ (από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ του συνολικού ετησίου εισοδήματος) και 45% για το υπερβάλλον ποσό (πάνω από τα 35.000 ευρώ).

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτός ο τρόπος υπολογισμού του φόρου παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:

Έστω φορολογούμενος χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ από μισθούς και 5.000 ευρώ από αγροτική δραστηριότητα. 

Βήμα 1ο: Υπολογίζεται ξεχωριστά ο φόρος στο εισόδημα από μισθούς με βάση την κλίμακα των εισοδημάτων από μισθούς ως εξής:

-Στα πρώτα 20.000 ευρώ του εισοδήματος από μισθούς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%. Συνεπώς, μέχρι το ύψος των 20.000 ευρώ ο φόρος ανέρχεται σε 4.400 ευρώ (20.000 ευρώ Χ 22%).

-Στα επόμενα 5.000 ευρώ του εισοδήματος από μισθούς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 29%. Έτσι, ο φόρος στο τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 20.000 και μέχρι τα 25.000 ευρώ ανέρχεται σε 1.450 ευρώ (5.000 ευρώ Χ 29%).

-Με βάση τα παραπάνω, ο συνολικός φόρος που αναλογεί στο εισόδημα των 25.000 ευρώ από μισθούς ανέρχεται σε 5.850 ευρώ (4.400 ευρώ + 1.450 ευρώ).

Βήμα 2ο: Στη συνέχεια υπολογίζεται ξεχωριστά ο φόρος στο εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Στο εισόδημα αυτό, το οποίο ανέρχεται σε 5.000 ευρώ, επιβάλλεται φόρος με τον πρώτο συντελεστή της φορολογικής κλίμακας δηλαδή με 22%. Συνεπώς, ο φόρος στο αγροτικό εισόδημα ανέρχεται σε 1.100 ευρώ (5.000 ευρώ Χ 22%).

Βήμα 3ο: Αθροίζονται τα ποσά των φόρων που προέκυψαν ξεχωριστά για κάθε εισόδημα και προκύπτει ο συνολικός φόρος κλίμακας: 5.850 ευρώ +1.100 ευρώ = 6.950 ευρώ.

Βήμα 4ο: Υπολογίζεται η έκπτωση φόρου μόνο στο εισόδημα από μισθούς. Στην περίπτωση του παραδείγματος, το ανώτατο ποσό της έκπτωσης φθάνει τα 1.900 ευρώ. Επειδή το εισόδημα από μισθούς είναι μεγαλύτερο κατά 5.000 ευρώ από τα 20.000 ευρώ, η έκπτωση των 1.900 ευρώ μειώνεται κατά το 1% των 5.000 ευρώ, δηλαδή μειώνεται κατά 50 ευρώ και περιορίζεται στα 1.850 ευρώ.

Βήμα 5ο: Αφαιρείται η έκπτωση φόρου των 1.850 ευρώ από τον φόρο κλίμακας των 6.950 ευρώ κι έτσι προκύπτει ότι ο συνολικός φόρος εισοδήματος που αναλογεί, εν τέλει, στα εισοδήματα του συγκεκριμένου φορολογούμενου ανέρχεται σε 5.100 ευρώ (6.950 ευρώ -1.850 ευρώ).

Βήμα 6ο: Υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο άθροισμα των εισοδημάτων από όλες τις πηγές, δηλαδή στο συνολικό ποσό εισοδήματος των 30.000 ευρώ. Το ποσό της εισφοράς που προκύπτει βάσει της σχετικής κλίμακας ανέρχεται σε 676 ευρώ (εφαρμόζεται συντελεστής εισφοράς 2,2% στο κομμάτι του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ και προκύπτει εισφορά 176 ευρώ και στη συνέχεια εφαρμόζεται συντελεστής 5% στο τμήμα του εισοδήματος από τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ και προκύπτει επιπλέον εισφορά 500 ευρώ).

Βήμα 7ο: Αθροίζονται ο φόρος εισοδήματος των 5.100 ευρώ και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης των 676 ευρώ και προκύπτει συνολικό ποσό αναλογούντος φόρου 5.776 ευρώ.

Βήμα 8ο: Αφαιρούνται από το ποσό των 5.776 ευρώ τυχόν παρακρατηθέντα από το 2019 ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και αν προκύπτει υπόλοιπο, αυτό πρέπει να καταβληθεί από τον φορολογούμενο σε 3 διμηνιαίες δόσεις, μέχρι τέλος Ιουλίου, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και μέχρι τέλος Νοεμβρίου ή να ρυθμιστεί για καταβολή έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις με τη νέα πάγια ρύθμιση. Αν από την αφαίρεση των παρακρατηθέντων ποσών προκύπτει αρνητικό ποσό αυτό θα πρέπει να επιστραφεί στον φορολογούμενο.

Πηγή: protothema.gr, attikanea.gr

Προηγούμενο άρθρο

ΟΠΕΚΑ: Πότε καταβάλλονται τα επιδόματα

Επόμενο άρθρο

Ράμπες και τουαλέτες ΑμεΑ σε 92 σχολεία του Δήμου Τρικκαίων

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

avatar