H νέα Εθνική Στρατηγική για τα ΑμεΑ – Ποιες είναι οι 9 δράσεις για το 2024

Συντάκτης: Χωρίς σχόλια Μοιραστείτε το:

Την Τετάρτη (28.03.24) αναμένεται να παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο η νέα Εθνική Στρατηγική των Ατόμων με Αναπηρία (2024-2030) από τον Υπουργό Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην Εθνική Στρατηγική για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία συμπεριλαμβάνονται η Ίδρυση και συγκρότηση Εθνικού Κέντρου Αναπηρίας με καθολική ανάληψη της πιστοποίησης αναπηρίας, προσβάσιμες γειτονιές (που εξασφαλίζει την προσβασιμότητα σε παιδικές χαρές, δίκτυα πεζής μετακίνησης, χώρων αναψυχής), συμπερίληψη στην εκπαίδευση (με τη διασφάλιση συνθηκών ώστε όλα τα παιδιά με αναπηρία σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης. και ακριβής αποτύπωση αναπηρίας στην ελληνική κοινωνία   

Βασικός στόχος της Εθνικής Στρατηγικής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία είναι η πλήρης συμπερίληψη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους τόσο σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό εντός της χώρας όσο και με τα άτομα με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μέρος αυτής της στρατηγικής είναι και το σχέδιο δράσης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (το οποίο βρίσκεται στην αιχμή του κυβερνητικού πλάνου για την αναπηρία) για το 2024. Το εν λόγω σχέδιο προβλέπει τις ακόλουθες δράσεις:

1. Θεσμοθέτηση προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά με αναπηρία 0-6 ετών

Προβλέπεται η παροχή ενός πλέγματος εξατομικευμένων υπηρεσιών σε παιδιά με αναπηρίες, αναπτυξιακή καθυστέρηση ή διαταραχή (ή με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτών), για να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης τους.

Οι υπηρεσίες παρέχονται από φορείς εγγεγραμμένους σε Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών, κυρίως στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού, εξαιρουμένων των δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας για ηλικίες από τεσσάρων 4 έως 6 ετών, και περιλαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη, ενδυνάμωση και καθοδήγηση της οικογένειας.

Πιο συγκεκριμένα σχεδιάζεται:

  • Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος πρώιμης παρέμβασης Παροχή υπηρεσιών σε 1.635 παιδιά πολύ μικρής ηλικίας (0-6 ετών) με αναπηρίες και αναπτυξιακές διαταραχές και τις οικογένειές τους.

Η εφαρμογή θα γίνει μέσω κουπονιών για την παροχή εξατομικευμένων θεραπευτικών – εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά από διεπιστημονική ομάδα με τη συμμετοχή της οικογένειας και την υποστήριξή της.

  • Ολοκλήρωση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος

Υπογραφή σύμβασης για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος Έναρξη παροχής υπηρεσιών πρώιμης παρέμβασης και απόδοση επιταγών voucher

2. Διευκόλυνση της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία, μέσω της δημιουργίας μίας κάρτας-κλειδί για τα άτομα με ορατές ή μη ορατές αναπηρίες

Οι δικαιούχοι της κάρτας αναπηρίας με την επίδειξη της κάρτας θα μπορούν να απολαμβάνουν δικαιώματα και παροχές που απολαμβάνουν σήμερα χωρίς να χρειάζεται να επιδεικνύουν κάθε φορά τα έγγραφα πιστοποίησης αναπηρίας τους.

Η κάρτα θα ενσωματώνει και τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα της επιτρέπουν να χρησιμοποιείται ως ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας

Η κάρτα θα ενσωματώνει και τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα της επιτρέπουν να χρησιμοποιείται ως ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας.

3. Σταδιακό κλείσιμο των ιδρυματικών δομών κλειστής φροντίδας

Μέσα από αυτή δράση προωθείται η ανεξάρτητη διαβίωση και η αποϊδρυματοποίηση.

Προβλέπεται:

  • «Πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης ΑμεΑ», για τα άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται στο παράρτημα ΑμεΑ Λεχαινών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας και στα παραρτήματα ΑμεΑ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής.
  • Έναρξη ενεργειών για τη δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής
  • Ολοκλήρωση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Λεχαινών Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας

4. Μέριμνα για τη θεσμοθέτηση και την ενίσχυση της Υποστηριζόμενης Απασχόλησης ως δημιουργικής διεξόδου και μέσου βιοπορισμού για τα άτομα με αναπηρία

Μέσα από αυτή τη δράση θα θεσμοθετηθεί το πλαίσιο της υποστηριζόμενης απασχόλησης για τα άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος εντάσσοντάς τους ενεργά στην κοινωνική ζωή.

Προβλέπεται:

  • Θεσμοθέτηση για τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης ατόμων με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού (ΔΑΦ).

Στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει υποστηριζόμενη απασχόληση για έως και 200 άτομα με ΔΑΦ και να καλύψει το κόστος της επαγγελματικής καθοδήγησης και συμβουλευτικής, που απαιτείται για αυτόν τον πληθυσμό-στόχο.

  • Χρηματοδότηση εργοδοτών για την απασχόληση ατόμων με ΔΑΦ Χρηματοδότηση πιστοποιημένων φορέων για την παροχή υποστηριζόμενης απασχόλησης.

5. Χρηματοδότηση παρεμβάσεων προσβασιμότητας σε κατοικίες και χώρους εργασίας

Μέσα από τη δράση θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις υποδομών σε κατοικίες ατόμων με αναπηρία και ατόμων με κινητικές δυσκολίες και χώρους εργασίας στους οποίους εργάζονται άτομα με αναπηρία με στόχο την ενίσχυση της ανεξάρτητης και αυτόνομης διαβίωσης.

Προβλέπεται:

  • Υλοποίηση προγράμματος χρηματοδότησης υποδομών προσβασιμότητας για άτομα με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες
  • Παρεμβάσεις σε οικίες και χώρους εργασίας Ατόμων με Αναπηρία Ενέργειες μέσα στο 2024:

-Εκπόνηση κανονιστικού πλαισίου Δημιουργία πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων Ανοιχτή —

– Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για παρεμβάσεις

6. Υλοποίηση πιλοτικού Προγράμματος για την Προσωπική Βοήθεια (Προσωπικός Βοηθός)

Ο Προσωπικός Βοηθός είναι ένα πρόγραμμα έμπρακτης κοινωνικής πολιτικής και απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας (κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, ψυχική, αισθητηριακή).

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενός συστήματος κοινωνικής υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρία, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών και των οικογενειών τους, μέσω της επίτευξης της ανεξάρτητης διαβίωσής τους και ισότιμης συμμετοχής τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής, πολιτιστικής ζωής. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις, Α’ φάση που αφορά στην Περιφέρεια Αττικής και Β’ Φάση που αφορά στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας

Επίσης, προβλέπεται υλοποίηση Β’ Φάσης του πιλοτικού Προγράμματος στις Περιφέρειες της χώρας (πλην Αττικής που αφορά την Α’ Φάση του Προγράμματος).

7. Μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και κακοποίησης των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία, και ειδικότερα της ενδοοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Προβλέπεται σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης και κατάρτισης των στελεχών των αρμόδιων αρχών, καθώς και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εμπλεκόμενων μερών και του κοινού σε συνεργασία με την ΕσΑμεΑ και το ΚΕΘΙ.

Επισης, σχεδιάζεται κατάρτιση ιατρικού προσωπικού, κοινωνικών λειτουργών, του προσωπικού των δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ και της αστυνομίας για τις μεθόδους αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών που είναι άτομα με αναπηρία σε συνεργασία με ΚΕΘΙ και ΕΚΔΔΑ.

Το έργο αφορά στον εμπλουτισμό της ύλης του επιμορφωτικού προγράμματος για τα Άτομα με Αναπηρία με την παρουσίαση των δύο εργαλείων που εκπονήθηκαν από την ΓΓΙΑΔ (Οδηγός και Εγχειρίδιο) και της ψηφιακής εφαρμογής για την έμφυλη βία – GBV Pocket Guide.

Επίσης προγραμματίζεται χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ / ΕΚΔΔΑ και δράσεις ενημέρωσης για τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία σχετικά με την πρόληψη, αναγνώριση και αναφορά περιστατικών έμφυλης βίας και τις υφιστάμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες και διεξαγωγή σεμιναρίων σε γονείς/κηδεμόνες κοριτσιών με αναπηρία για τα αναπαραγωγικά και σεξουαλικά δικαιώματά τους σε συνεργασία με το ΚΕΘΙ και την ΕΣΑμεΑ.

8. Πρόγραμμα Επαγγελματικής Αναδοχής για παιδιά με αναπηρία (67% και άνω)

Προβλέπεται εκπαίδευση Επαγγελματιών Αναδόχων (αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Επαγγελματιών Αναδόχων Γονέων και την μετέπειτα τοποθέτηση ανηλίκου σε επαγγελματική αναδοχή).

Προβλέπεται ταίριασμα δικαιούχων και ωφελούμενων προγράμματος της επαγγελματικής αναδοχής, υλοποίηση και αξιολόγηση.

Επίσης, σχεδιάζεται αποϊδρυματοποίηση ανηλίκων: τοποθέτηση 100 ανηλίκων με αναπηρία τουλάχιστον 67% ή ψυχική πάθηση, συμπεριλαμβανομένης της νοητικής ή αναπτυξιακής, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, σε επαγγελματίες αναδόχους, που έχουν αξιολογηθεί και εκπαιδευτεί εξειδικευμένα για αυτό.

9. Ενδυνάμωση των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία

Σε εφαρμογή του υπάρχοντος Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, που υπεγράφη στις 2 Δεκεμβρίου 2021, προτείνεται η διευρυμένη τριμερής συνεργασία με την ένταξη του ΥΚΟΙΣΟ για την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα (με έμφαση στο προσωπικό του ΥΚΟΙΣΟ) με το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία» που έχει ενταχθεί στον προγραμματισμό του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και διεξάγεται με μεγάλη ανταπόκριση από τους δημοσίους υπαλλήλους.

Πηγή: newsit.gr

Προηγούμενο άρθρο

Αδιέξοδο για ΑμεΑ το Ναύπλιο

Επόμενο άρθρο

Αλτσχάιμερ: Ίσως ο εγκέφαλός σας βρίσκεται σε κίνδυνο αν δυσκολεύεστε να κάνετε αυτό

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

avatar