Οι νέες τεχνικές στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης

Συντάκτης: Χωρίς σχόλια Μοιραστείτε το:

Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου, σπονδυλική στένωση, εφηβική σκολίωση και σκολίωση ενηλίκων… Διαβάστε όλες τις εξελίξεις σχετικά με τη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, ένα ιδιαίτερο επιστημονικό θέμα

H χειρουργική της σπονδυλικής στήλης αποτελεί ένα ιδιαίτερο επιστημονικό αντικείμενο. Δυστυχώς, ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από κάποια παθολογία της σπονδυλικής στήλης ή από κάποιο ανεπιτυχές χειρουργείο συνεχώς αυξάνεται.

Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού και η δυσκολία του αντικειμένου έχουν οδηγήσει στην αναγκαιότητα της δημιουργίας ξεχωριστής ειδικότητας που ασχολείται αποκλειστικά με αυτά τα προβλήματα. Παράλληλα η ιατρική έρευνα και τεχνολογία έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην ανακάλυψη νέων τεχνικών και στην βελτίωση των υλικών και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε μεγιστοποιώντας το κλινικό αποτέλεσμα του χειρουργείου.

Η προσέγγιση και φροντίδα του ασθενούς από ομάδα ιατρών πολλαπλών ειδικοτήτων, η σωστή επιλογή των ασθενών και της σωστής χειρουργικής τεχνικής σε συνδυασμό με την χρήση μικροσκοπίου, τη διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση και άλλες τεχνολογικές εφαρμογές έχουν αυξήσει το προφίλ ασφάλειας των χειρουργείων της σπονδυλικής στήλης. Έτσι πολλές παθήσεις που πριν μερικά χρόνια απαιτούσαν πολυήμερες νοσηλείες με αιμορραγικά χειρουργεία, σήμερα μπορεί να αντιμετωπιστούν με ολιγόωρες νοσηλείες ή νοσηλείες μίας ημέρας.

 Ποιες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές υπάρχουν και τι παθήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν από αυτές

Αρχικά, στην αντιμετώπιση της κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου, η χρήση ενδοσκοπίου ή ειδικών tubes (κάνουλες/σωληνοειδείς διαστολείς) μας επιτρέπει, ανάλογα με το είδος της κήλης, την αφαίρεση της και την εξάλειψη των συμπτωμάτων με μία τομή λίγων χιλιοστών.

Με τα ίδια εργαλεία και τεχνική μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί πεταλεκτομή και αποσυμπίεση της σπονδυλικής στήλης και να απαλύνει τα συμπτώματα της σπονδυλικής στένωσης. Παλαιότερα η πεταλεκτομή απαιτούσε μεγάλες ανοικτές τομές με μεγάλη αποκόλληση μυών και αξιοσημείωτη αιμορραγία που καθυστερούσε σημαντικά την αποκατάσταση του ασθενούς μετά το χειρουργείο και οδηγούσε σε πολυήμερες νοσηλείες και μυϊκή ατροφία της περιοχής της μέσης. Ενώ αν υπάρχει ανάγκη για σπονδυλοδεσία, δηλαδή τοποθέτησης βιδών για την σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί διαδερμικά, δηλαδή μέσω μικρών τομών στο δέρμα και να αποφευχθούν οι επιπλοκές από τα ανοικτά αιμορραγικά χειρουργεία. Βέβαια και εδώ πρέπει να γίνεται η σωστή επιλογή των ασθενών.

Υπάρχει κάτι καινούργιο στην χειρουργική αντιμετώπιση της σκολίωσης;

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούμε κάποιες επαναστατικές τεχνικές για την εφηβική σκολίωση και για την σκολίωση ενηλίκων. Στην μεν εφηβική σκολίωση, σε επιλεγμένους τύπους, χρησιμοποιούμε κάποιες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, όπου τοποθετώντας ειδικά δυναμικά διορθωτικά συστήματα μέσω μίας τομής περίπου 10 εκατοστών, χωρίς απώλεια αίματος, με 24ωρη νοσηλεία, επιτυγχάνουμε την ικανοποιητική συγκράτηση και προοδευτική διόρθωση της σκολίωσης. Έτσι ο έφηβος επιστρέφει πολύ γρήγορα στις δραστηριότητες του και τις υποχρεώσεις (σχολείο, γυμναστική) χωρίς να υπάρχει πρόβλημα δυσκαμψίας/δυσκινησίας. Είναι δηλαδή σαν να εμφυτεύεις ένα εσωτερικό «κηδεμόνα» στη σπονδυλική στήλη.

Στη σκολίωση ενηλίκων που αποτελεί μία πολύ βαρειά νόσο της σπονδυλικής στήλης χρησιμοποιούμε μία ελάχιστα επεμβατική τεχνική όπου προσεγγίζουμε την σπονδυλική στήλη από τα πλάγια (Lateral Interbody Fusion και Oblique Interbody Fusion) και πιο συγκεκριμένα από τον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο χρησιμοποιώντας πολύ μικρές τομές (MIS). Παρ’ όλο που αυτή η χειρουργική μέθοδος γίνεται από μία πολύ μικρή τομή και εντάσσεται στις ελάχιστα επεμβατικές, οι δυνατότητες της είναι τεράστιες και επιτυγχάνει μεγάλη διόρθωση και αποσυμπίεση των νευρικών στοιχείων της σπονδυλικής στήλης.

 Τι προσφέρουν οι τεχνικές αυτές και πώς γίνονται;

Η διορθωτική τεχνική της εφηβικής σκολίωσης δίνει την δυνατότητα, σε πολλές μορφές σκολίωσης, της διόρθωσης αυτής χωρίς την ανάγκη σπονδυλοδεσίας. Έτσι αποφεύγεται μία μεγάλη επέμβαση στην σπονδυλική στήλη μαζί με την σημαντική απώλεια αίματος, χωρίς μεγάλες τομές ή μακρά περίοδο αποκατάστασης ενώ ταυτόχρονα διατηρείται και η κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης αφού δεν γίνεται σπονδυλοδεσία. Μαζί με το ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης και εκγύμνασης επιτυγχάνονται άριστα αποτελέσματα στην εφηβική σκολίωση χωρίς την ανάγκη ο ασθενής να υποβληθεί σε μακροχρόνια θεραπεία με «κηδεμόνες» ή σε μεγάλα χειρουργεία, ενώ επιστρέφει πολύ σύντομα στην καθημερινότητα του.

Στη σκολίωση ενηλίκων, η MIS τεχνική επιτυγχάνει αποσυμπίεση των νεύρων της σπονδυλικής στήλης και πιο συγκεκριμένα έμμεση αποσυμπίεση δηλαδή ο χειρουργός δεν έρχεται σε επαφή με τα νεύρα και δεν παρεκτοπίζει τα νεύρα της σπονδυλικής στήλης για να έχει πρόσβαση στον μεσοσπονδύλιο δίσκο, αποφεύγοντας όλους αυτούς τους κινδύνους. Έτσι έχει την δυνατότητα να τοποθετήσει μεγαλύτερα μοσχεύματα και να αποκαταστήσει το ύψος του δίσκου ευκολότερα και βελτιώνει καλύτερα την ανατομία της περιοχής οδηγώντας σε αποσυμπίεση των νεύρων χωρίς να χρειάζεται πεταλεκτομή ή διάνοιξη του νωτιαίου σάκου.

Παράλληλα με αυτή την τεχνική επιτυγχάνει σπονδυλοδεσία σε μεγαλύτερα ποσοστά (πάνω από 90%) σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνικές. Η τεχνική αντιμετώπισης της σκολίωσης ενηλίκων γίνεται με προσπέλαση από τα πλάγια της σπονδυλικής στήλης, από τον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο μέσω μίας μικρής τομής. Με την βοήθεια ειδικών εργαλείων, και υπό συνεχή νευροπαρακολούθηση, γίνεται η δισκεκτομή και τοποθετείται ειδικός κλωβός. Στη συνέχεια διαδερμικά με την βοήθεια ακτινοσκοπικού μηχανήματος ή o-arm navigation τοποθετούνται διαυχενικά οι βίδες για την πλήρη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης. Έτσι επιτυγχάνεται πλήρης σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης σε 3.60ο και αποσυμπίεση των νεύρων με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο χωρίς ανοικτές τομές.

Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον με αυτή την τεχνική είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε ασθενείς που χειρουργούνται για πρώτη φορά όσο και σε ασθενείς που έχουν στο ιστορικό τους επανεπεμβάσεις / προηγούμενα αποτυχημένα χειρουργεία. Οι ενδείξεις αυτής της τεχνικής είναι η εκφυλιστική δισκική νόσος της σπονδυλικής στήλης, η ψευδάρθρωση από προηγούμενα χειρουργεία, η εκφυλιστική σπονδυλολίσθηση, η νόσος παρακείμενου επιπέδου, η αναθεώρηση σπονδυλοδεσίας και η σκολίωση ενηλίκων.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της πολύ σημαντικής τεχνικής είναι αφενός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε περιστατικά που υπάρχει πρόβλημα σε ένα επίπεδο της σπονδυλικής στήλης όσο και σε σύνθετα περιστατικά με μεγάλες παραμορφώσεις όπως η σκολίωση ενηλίκων με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο, και αφετέρου προσφέρει τεράστια έμμεση αποσυμπίεση των νεύρων.

Ο Εμμανουήλ Τσαφαντάκης είναι Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης και Διευθυντής της Κλινικής Σπονδυλικής Στήλης και Κέντρου Σκολίωσης Τραύματος και Ογκολογίας του Metropolitan General

Πηγή: ygeiamou.gr

Προηγούμενο άρθρο

Η πεζοπορία «αλλάζει» το μυαλό και ενισχύει τη δημιουργικότητα

Επόμενο άρθρο

Να τι προφυλάσσει την καρδιά ενός 50άρη περισσότερο από 80%

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

avatar