ΟΑΕΔ: Αλλαγές στο πρόγραμμα για πρόσληψη 2.000 ανέργων ΑμεΑ (ΦΕΚ)

Συντάκτης: Χωρίς σχόλια Μοιραστείτε το:

Απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ περιλαμβάνει αλλαγές στο Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.

Ειδικότερα το υπουργείο προχώρησε σε μια σειρά βελτιωτικών αλλαγών προκειμένου το πρόγραμμα να γίνει πιο ελκυστικό.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οντότητες οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και:
είτε i) είναι επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού του ν. 3852/2010
είτε ii) είναι επιχειρήσεις φορείς και Οργανισμοί του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (101 Α’), για την απασχόληση ωφελουμένων ΑμεΑ.

Ωφελούμενοι είναι τα Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ), τα Απεξαρτημένα Άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, τα Αποφυλακισμένα, τα Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή τα Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο τα οποία προσλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα, και είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους.


Για την περίπτωση απασχόλησης ΑμεΑ είτε σε επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, είτε σε επιχειρήσεις φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (101 Α’) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), Βορειοηπειρώτες, ομογενείς ή ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).
Οι επιχειρήσεις φορείς και Οργανισμοί του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και έχουν υποχρέωση τήρησης του ν.4270/2014, επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους τις σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τα έτη κατά τα οποία προτίθενται να απασχολήσουν τους ωφελούμενους.

Ειδικά οι επιχειρήσεις φορείς και Οργανισμοί του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και έχουν υποχρέωση τήρησης του ν.4270/2014, οφείλουν να έχουν εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τα έτη κατά τα οποία προτίθενται να απασχολήσουν τους ωφελούμενους, ειδάλλως δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.

Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης

  1. α. Η επιχορήγηση για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ορίζεται στο 90% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ μηνιαίως. Για κάθε μήνα μερικής απασχόλησης η επιχορήγηση ορίζεται στο 90% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 400 ευρώ μηνιαίως.
    Ακόμη, επιχορηγείται το 90% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους που αφορά στο Δώρο Χριστουγέννων, στο Δώρο Πάσχα και το Επίδομα Αδείας, όπου αυτά καταβάλλονται, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ, τα 400 ευρώ και τα 400 ευρώ αντίστοιχα, για ωφελούμενους πλήρους απασχόλησης, καθώς και το 90% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους που αφορά στο Δώρο Χριστουγέννων, στο Δώρο Πάσχα και το Επίδομα Αδείας όπου καταβάλλονται, με ανώτατο όριο τα 400 ευρώ, τα 200 ευρώ και τα 200 ευρώ αντίστοιχα, για ωφελούμενους μερικής απασχόλησης.
    Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.

Για την εφαρμογή της παρούσας, ως εργαζόμενος μερικής απασχόλησης νοείται αποκλειστικά κάθε εργαζόμενος με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, του οποίου οι ώρες εργασίας υπολογιζόμενες σε ημερήσια, εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση, είναι λιγότερες από το κανονικό ωράριο εργασίας του συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση, με κατώτατο όριο απασχόλησης τις τέσσερις (4) ώρες ημερησίως.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ενταγμένους, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, δικαιούχους με τους περιορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 2.

β. Η επιχορήγηση υπολογίζεται ως εξής:

βα. για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους, το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.

ββ. για κάθε μήνα μερικής απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους, το ανώτερο μέχρι είκοσι δύο (22) ημέρες ασφάλισης.

γ. Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

δ. Επιχορηγούμενος ή μη, είναι δυνατόν να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του συγκεκριμένου
εργαζόμενου.

ε. Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν μπορούν να ασκούν άλλο, ελευθέριο ή μη, επάγγελμα. Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση της επιχείρησης για το συγκεκριμένο άτομο και υποδεικνύεται άλλο άνεργο άτομο.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση που υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν από τη λήξη του δωδεκαμήνου απασχόλησης.

Οι ενταγμένοι, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, που βρίσκονται στο τρίτο δωδεκάμηνο επιχορήγησης παραμένουν στο πρόγραμμα μέχρι τη λήξη του τρίτου δωδεκαμήνου.
ΦΕΚ

Πηγή: aftodioikisi.gr

Προηγούμενο άρθρο

Βρετανία- μελέτη: Κίνδυνος για νέο πιο θανατηφόρο κύμα του Covid-19 τον χειμώνα

Επόμενο άρθρο

Υψηλή Χοληστερόλη: Δεν είναι τα λιπαρά ένοχα – Αυτός είναι ο πραγματικός εχθρός

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

avatar