Ξεκινά η Διανομή Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022 στο Ρέθυμνο

Συντάκτης: Χωρίς σχόλια Μοιραστείτε το:

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ρεθύμνης υπενθυμίζει ότι η χορήγηση και η ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2022 έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου 2022.

Δικαιούχοι σύμφωνα με την αριθμ. Δ12α/ΓΠοικ99899/06-12–2021 ΚΥΑ  και την αριθμ.ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005 (ΦΕΚ 410/05τ.Β ) Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της ΚΥΑ περί καθορισμού διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ» είναι:

Άτομα με Αναπηρία  67% και άνω, μόνιμοι κάτοικοι Ρεθύμνης:

α)Ελληνικής υπηκοότητας,

β)Υπήκοοι Κρατών – Μελών της Ε.Ε.,

γ) Υπήκοοι Κρατών-Μελών Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,

δ)Υπήκοοι Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση (Ν.4017/59 ΦΕΚ246/Α),

ε)Υπήκοοι των Κρατών εκτός Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος

στ)αναγνωρισμένοι πρόσφυγες εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα (Ν.3989/59 ΦΕΚ201/Α)

Α. Δελτίων Μειωμένου Εισιτηρίου 50% Υπεραστικών Λεωφορείων ΚΤΕΛ, ανεξαρτήτως ορίου εισοδήματος

&

Β. Δελτίων Δωρεάν Μετακίνησης Αστικών Λεωφορείων ΚΤΕΛ εφόσον το συνολικό ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μέχρι 23.000€ ή το αντίστοιχο οικογενειακό μέχρι 29.000€, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.600€ για κάθε προστατευόμενο μέλος που συνοικεί και βαρύνει το φορολογούμενο (με αναπηρία 67% και άνω).

ØΟι  ολικά τυφλοί & οι συνοδοί τους λαμβάνουν Δελτίο – Κάρτα ανεξαρτήτως ορίου εισοδήματος

Κάρτα Με Συνοδό Δικαιούνται

Α) Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Β.Ν.Υ που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ.

Β) Οι  τυφλοί και οι Β.Ν.Υ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΟΠΕΚΑ για να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται να προσκομίσουν γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34 ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

1.Αίτηση – Υπ. Δήλωση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου

2.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής / ΚΕΠΑ όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και η διάρκεια ισχύος της.

2α. Βεβαίωση Χορήγησης επιδόματος όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τον ΟΠΕΚΑ.

2β.  Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, για άτομα που είναι ασφαλισμένα, από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.

3. Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα η ΚΕΠ.

6. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του Δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις (3) ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.

7. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος οικονομικού έτους 2021 θα προσκομίσουν μόνο οι δικαιούχοι Δελτίων Δωρεάν Μετακίνησης Αστικών Μέσων Συγκοινωνίας.

ð Τα Δελτία Μετακίνησης του έτους 2022 θα εκδίδονται από  24  Ιανουαρίου 2022 έως και 31 Οκτωβρίου 2022 και θα ισχύουν μέχρι την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχει επιφέρει ο Covid-19, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθύνονται καθημερινά από 09:00π.μ. έως 14.00μ.μ. στα τηλέφωνα: 2831 3 43323-324 -326, -309, 302, προκειμένου να κλείσουν ραντεβού για έκδοση ή ανανέωση του δελτίου μετακίνησής τους.

Πηγή: rethemnosnews.gr

Προηγούμενο άρθρο

ΑμεΑ οικοτροφείου αποκλεισμένοι και χωρίς ρεύμα από την Δευτέρα

Επόμενο άρθρο

Κλειστοί θα παραμείνουν όλοι οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, τα ΚΔΗΦ, τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, στις 27.01.22 και στις 28.01.22

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

avatar