Κύπρος: Το πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε ΑμεΑ να λαμβάνουν μόνοι τους αποφάσεις

Συντάκτης: Χωρίς σχόλια Μοιραστείτε το:

Την δυνατότητα να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις, που αφορούν τη ζωή τους, αποκτούν τα άτομα με αναπηρίες και ειδικά τα άτομα που απαιτούν εντατική υποστήριξη, όπως είναι τα άτομα με νοητική, ψυχική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Αυτό γίνεται μέσα από το πιλοτικό πρόγραμμα απασχόλησης συμβούλων υπηρεσιών παροχής υποστήριξης της λήψης αποφάσεων των ατόμων με αναπηρίες, που εφαρμόζει άμεσα η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων.

Το πρόγραμμα αυτό έλαβε έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και η ΚΥΣΟΑ έχει αναλάβει την υλοποίησή του και μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος αναμένεται να λάβουν βοήθεια τριάντα ενήλικα άτομα με αναπηρία. Αυτό που τονίζεται από πλευράς της Συνομοσπονδίας είναι ότι το πρόγραμμα θα λειτουργήσει με γνώμονα τη Σύμβαση και την προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Η ΚΥΣΟΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον καθορισμό και την εφαρμογή κατάλληλων και αποτελεσματικών εγγυήσεων, με τις οποίες θα διασφαλίζεται η ορθή άσκηση της ικανότητας των πολιτών αυτών προς δικαιοπραξία, με τις οποίες θα αποτρέπεται κατάχρηση και θα είναι σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με τις εγγυήσεις αυτές θα διασφαλίζεται ότι τα μέτρα που σχετίζονται με την άσκηση της ικανότητας προς δικαιοπραξία θα σέβονται τα δικαιώματα, βούληση και προτιμήσεις των ατόμων, είναι απαλλαγμένα από σύγκρουση συμφερόντων και αδικαιολόγητη επιρροή, είναι αναλογικά και προσαρμοσμένα στις περιστάσεις των ατόμων, εφαρμόζονται για το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα και υπόκεινται σε τακτική αναθεώρηση από αρμόδια, ανεξάρτητη και αμερόληπτη αρχή ή δικαστικό σώμα», υπέδειξε στον REPORTER ο πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, Χριστάκης Νικολαΐδης.

Πώς θα λειτουργεί το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα, ουσιαστικά, θα λειτουργεί στα γραφεία της ΚΥΣΟΑ, όπου οι θα υπηρετούν οι σύμβουλοι. Μοναδικός γνώμονας των ενεργειών τους θα είναι ο πλήρης σεβασμός της αξιοπρέπειας και η των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρία. Την ίδια ώρα, θα υπάρχει πλήρης κατανόηση της βούλησης και των προσωπικών προτιμήσεων των ατόμων που θα εξυπηρετούν.

Όπως εξήγησε ο κ. Νικολαΐδης, οι σύμβουλοι θα υποστηρίζουν το άτομο με αναπηρία, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίσει και να διαμορφώσει τις εναλλακτικές επιλογές του, στη λήψη της εκάστοτε απόφασης. «Σε περίπτωση που αυτό δε θα είναι πλήρως δυνατό, τότε, θα συμβουλεύουν τους πολίτες με αναπηρίες και θα συζητούν μαζί τους τις εναλλακτικές επιλογές, με σκοπό τη λήψη της καταλληλότερης γι’ αυτούς απόφασης. Θα υποστηρίζουν, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τους πολίτες με αναπηρίες που θα απευθύνονται στην εν λόγω υπηρεσία, να εκφράζουν τη βούληση και τις προτιμήσεις τους και στην εσχάτη των περιπτώσεων, ως το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας όπου θα διαφαίνεται ότι αυτό είναι αδύνατο, θα παραπέμπει το θέμα σε ανεξάρτητη αρχή».

Από την άλλοι, οι εν λόγω σύμβουλοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ερμηνεύουν τις επιθυμίες των ατόμων που βοηθούν, με τρόπο ο οποίος θα παραβιάζει την αρχή του βέλτιστου συμφέροντος. Ουσιαστικά, οι σύμβουλοι του προγράμματος αυτού υποστηρίζουν τα άτομα με αναπηρία για να λάβουν και να εκφράσουν τις αποφάσεις τους και στη συνέχεια τα παρακολουθούν και τα υποστηρίζουν μέχρι την υλοποίηση της κάθε απόφασης.

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο σύμβουλος και το άτομο που υποστηρίζει, καταβάλλουν από κοινού την απαιτούμενη προσπάθεια, ώστε να υλοποιηθεί η απόφαση του ατόμου στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες των συμβούλων παρέχονται δωρεάν και μόνο μετά από αίτημα του ατόμου που επιθυμεί να λάβει τις υπηρεσίες υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων που το αφορούν.

«Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα που θα αποτελέσει πρότυπο για περαιτέρω υπηρεσίες και μέτρα υποστήριξης των ατόμων με αναπηρίες, που αναμένεται να διαμορφώσει ένα πρότυπο υπηρεσίας που θα είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σήμερα στη χώρα μας και θα συμβάλει στον ορθό σχεδιασμό μιας τέτοιας πρωτοποριακής υπηρεσίας στο μέλλον».

Οι αρμοδιότητες των Συμβούλων

Στις αρμοδιότητες των Συμβούλων, που ειρίσθω εν παρόδω μπορεί να είναι ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, ειδική στην κοινωνική πολιτική, την αναπηρία, την ενιαία εκπαίδευση, τις σπουδές στην αναπηρία ή τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβάνεται η υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, η οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης με κάθε άτομο με αναπηρία που υποστηρίζει.

«Ο σύμβουλος οφείλει να λειτουργεί με ανεξαρτησία, αμεροληψία, εχεμύθεια, με γνώμονα τον σεβασμό προς τα δικαιώματα τους, τη βούληση και τις προτιμήσεις τους, την υποστήριξη των ατόμων αυτών με αναπηρία να εξασφαλίσει τις απαραίτητες πληροφορίες για μια συγκεκριμένη απόφαση που θα λάβουν. Επεξηγούν με κατάλληλους γι’ αυτούς τρόπους επικοινωνίας, τις πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν μια συγκεκριμένη απόφαση, υποστηρίζουν τα άτομα με αναπηρία να εντοπίσουν και διαμορφώσουν τις εναλλακτικές επιλογές τους για τη λήψη της απόφασης τους σχετικά, και πολλά άλλα».

Την ίδια ώρα, στις αρμοδιότητες των Συμβούλων δε θα περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε πρόνοιες παρέμβασης στην προσωπική, οικονομική ή κοινωνική ζωή των ατόμων ή να λαμβάνονται αποφάσεις για ζητήματα που τους αφορούν χωρίς τη δική τους σύμφωνο γνώμη και συνεργασία. «Αντίθετα, θα υποστηρίζουν τους πολίτες με αναπηρίες που θα απευθύνονται στην υπηρεσία αυτή με σκοπό να έχουν συμβουλή για υποστήριξη σε συγκεκριμένα ζητήματα και για την απόφαση που προτίθενται να λάβουν, την οποία σε τελική ανάλυση θα διασφαλίζεται ότι θα τη λαμβάνουν οι ίδιοι».

Πηγή: reporter.com.cy

Προηγούμενο άρθρο

Δήμος Ν. Προποντίδας: Ολοκληρώθηκε η «όμορφη» εκδήλωση για τα ΑμεΑ

Επόμενο άρθρο

Μπάσκετ με Αμαξίδιο: Νίκες για Άτλα, Παναθηναϊκό ΑμεΑ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

avatar