Προγράμματα κατάρτισης και παρεμβάσεις για εργαζόμενες γυναίκες και ΑΜΕΑ στο επίκεντρο του Ταμείου Ανάκαμψης

Συντάκτης: Χωρίς σχόλια Μοιραστείτε το:

Εμβληματικές παρεμβάσεις στον θεσμό των προγραμμάτων κατάρτισης και επιδοτούμενης απασχόλησης ύψους 1,5 δισ. ευρώ δρομολογεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο Σχέδιο που συζητήθηκε την Δευτέρα στο υπουργικό συμβούλιο περιλαμβάνονται δράσεις σύνδεσης της αγοράς εργασίας με την κατάρτιση, ψηφιακής αναβάθμισης του ΟΑΕΔ, ευεργετικές παρεμβάσεις για το παιδί και την εργαζόμενη μητέρα, καθώς και υποστηρικτικές δράσεις για ΑμεΑ, πρόσφυγες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Οι βασικοί άξονες παρέμβασης είναι οι εξής:

ΟΑΕΔ – Επίδομα ανεργίας: Μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, που αποσκοπεί στη βελτίωση της κάλυψης και της δίκαιης κατανομής των παροχών ανεργίας. Διασφαλίζει την ενεργητική αναζήτηση εργασίας από την πλευρά των επωφελουμένων από τα επιδόματα ανεργίας, δίνει οικονομικά κίνητρα για την ταχύτερη επάνοδο στην αγορά εργασίας και μειώνει τα αντικίνητρα συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης. Επενδύσεις σε 118 τοπικά ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, με ανανεωμένη εστίαση στις προσαρμοσμένες υπηρεσίες αντιστοίχισης καθώς και στη βελτιωμένη συμβουλευτική και προσέγγιση ανέργων. 

Προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης: Σημαντικές επενδύσεις σε προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα για άνεργους (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσω ορισμένου χρόνου αμειβόμενης πλήρους απασχόλησης), καθώς και ειδικά προγράμματα απασχόλησης για περιοχές μετάβασης (απολιγνιτοποίησης), περιοχές με προβλήματα αποβιομηχάνισης και περιοχές με μεγάλα ποσοστά εποχικής απασχόλησης.

Προγράμματα κατάρτισης, δια βίου μάθησης: Ριζική αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού. Η νέα στρατηγική προβλέπει συστηματική και διαρκή αξιολόγηση των παρόχων, συνδέει την αμοιβή τους και την αμοιβή των καταρτιζομένων με  πιστοποιημένη από τρίτους απόκτηση δεξιοτήτων και διασφαλίζει τη διαρκή σύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Επίσης η μεταρρύθμιση προβλέπει ένα μεγάλο οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης σε νέες δεξιότητες (ψηφιακές, πράσινες και ήπιες) για το εργατικό δυναμικό της χώρας,  μέσα από ένα στοχευμένο σύστημα ανάλυσης των κενών στις δεξιότητες και των αναγκών κάθε ομάδας στόχου.

Παράλληλα επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους του ΟΑΕΔ, με έμφαση κυρίως στην απόκτηση βασικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • Η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών.
 • Η βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου των μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ.
 • Η προώθηση συνεργασιών με άλλους ενδιαφερόμενους/ παρόχους κατάρτισης, ιδίως Πανεπιστήμια.
 • Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του ΛΑΕΚ για τη χρηματοδότηση των εταιρειών σε προγράμματα κατάρτισης.

Αναβάθμιση προβλέπεται και για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Ίδρυση και ενίσχυση θεματικών και πειραματικών ΙΕΚ και πρότυπων επαγγελματικών λυκείων, ψηφιοποίηση ΕΟΠΠΕΠ, ανάπτυξη πλατφόρμας ψηφιακών εξετάσεων, πλατφόρμας ψηφιακής
μάθησης και ανάπτυξη και πιστοποίηση 200 επαγγελματικών προφίλ στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της ψηφιακής οικονομίας.

Παιδί: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την παιδική προστασία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • μεταρρύθμιση των προγραμμάτων των βρεφονηπιακών σταθμών για την καλύτερη προετοιμασία των παιδιών για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
 • επιδότηση δημιουργίας βρεφονηπιακών σταθμών ή θέσεων σε σταθμούς για πολύ μικρά παιδιά (από 2 μήνες ως 2,5 έτη),
 • ένταξη της τεχνολογίας σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών,
 • ενίσχυση των προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης παιδιών με σοβαρές αναπηρίες ή σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας με αξιοποίηση μεταξύ άλλων και της επαγγελματικής αναδοχής.

Παράλληλα προωθείται η δημιουργία συστήματος ενίσχυσης χώρων φύλαξης παιδιών που θα εγκατασταθούν σε χώρους εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι νέοι γονείς, κυρίως μητέρες, να αναζητήσουν ευκαιρίες απασχόλησης ή να επιστρέψουν ομαλά και γρήγορα στις εργασίες τους. 

ΑΜΕΑ: Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, της ανεξάρτητης διαβίωσης, της απασχόλησης και της προσχολικής παρέμβασης σε άτομα και παιδιά με αναπηρία διαφόρων κατηγοριών (κινητικά προβλήματα, αισθητήρια προβλήματα, αυτισμός). Περιλαμβάνει υποέργα όπως:
• Προσβασιμότητα και υποστήριξη υποδομών για άτομα με προβλήματα κινητικότητας και αισθητήρια προβλήματα.
• Προσωπική βοήθεια για άτομα με αναπηρίες.
• Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης & πρόωρη παιδική παρέμβαση για τα άτομα με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ASD).

Ευάλωτες Ομάδες:  Δημιουργία προγραμμάτων επανένταξης και κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (αστέγων, δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος) στην αγορά εργασίας, επανεκπαίδευσης ψηφιακά ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες σε νέες τεχνολογίες και προγραμμάτων στέγασης που απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες.

Αναπηρία: Δημιουργία Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης για την πρόσβαση στην Κοινωνική Προστασία, Ψηφιακής Πύλης για την αναπηρία και Κάρτας Αναπηρίας, ψηφιακή αναβάθμιση των δομών του ΟΠΕΚΑ, ψηφιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Πρόνοιας, παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων στους εργαζομένους στην κοινωνική πρόνοια.

Διαφορετικότητα- Διακρίσεις:  Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα διακρίσεων και διαφορετικότητας σε εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης δεδομένων για την ισότητα και τις διακρίσεις, πιστοποίησης και βράβευσης.

Πρόσφυγες – Μετανάστες: Προώθηση προγράμματος ανάλυσης δεξιοτήτων, συμβουλευτικής, κατάρτισης και επανακατάρτισης για εύρεση εργασίας παρέχοντας κατάλληλες δεξιότητες (γλωσσομάθεια, τεχνικές επαγγελματικές δεξιότητες και βασικές ψηφιακές δεξιότητες), στον πληθυσμό των προσφύγων έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερες δυνατότητες ομαλής ένταξης στις τοπικές κοινωνίες.

Ψηφιοποίηση των διαδικασιών μετανάστευσης και του αρχείου ασύλου, ώστε να γίνει αποτελεσματική διαχείριση των αιτήσεων και να επιτευχθεί ταχύτερη ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών και προσφύγων. Το έργο θα βοηθήσει σε καλύτερο έλεγχο των μεταναστευτικών ροών αλλά και θα διευκολύνει εκείνους που νομίμως θέλουν να μεταναστεύσουν στην χώρα μας.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου Ανάκαμψης  περιλαμβάνεται και η επικείμενη μεταρρύθμιση του εργασιακού νόμου με τους εξής άξονες:

 • Εργάνη ΙΙ
 • Εκσυγχρονισμός συλλογικού εργατικού και συνδικαλιστικού δικαίου
 • Προσαρμογή στην τηλεργασία
 • Αντιμετώπιση παρενόχλησης και βίας στην εργασία
 • Ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
 • Ψηφιακή κάρτα εργασίας,
 • Μηχανισμός προσδιορισμού του κατώτατου μισθού,
 • Ψηφιακό σύστημα για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας,
 • Ψηφιοποίηση του ΣΕΠΕ.

Πηγή: insider.gr

Προηγούμενο άρθρο

Πιερρακάκης για εμβολιασμούς: Την επόμενη εβδομάδα θα γίνονται 55.000 την ημέρα

Επόμενο άρθρο

Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

avatar