Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το 2023 στην Π.Ε. Αργολίδας

Συντάκτης: Χωρίς σχόλια Μοιραστείτε το:

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’αρ.: 96327/14-10-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ: 5411/Β΄/) – (ΑΔΑ: 6Ο3Χ46ΜΤΛΚ-6ΘΔ) Κοινή Υπουργική Απόφαση, χορηγείται (θεώρηση-έκδοση) Δελτίο Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2023.

Σχετική  η υπ’ αρ. πρωτ.: 253/30-12-2022  (ΑΔΑ: 6Γ2Ζ46ΜΤΛΚ-82Λ) Διευκρινιστική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2023 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Στα άτομα αυτά (ΑμεΑ), εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, έχουν το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

Οι δικαιούχοι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Αργολίδας,  μπορούν  για το σκοπό αυτό να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεσσαλονίκης 9, Ναύπλιο, στον 2ο όροφο, τηλέφωνο 2752362253 κ. Αλεφάντη και 2752362233 κ. Σεραφείμ, αλλά και στα ΚΕΠ της περιοχής τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(Κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (2752362253 & 2752362233) ή ηλεκτρονικού στο e-mail: pronoia@argolida.gr )

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω (χορηγείται από την υπηρεσία).
  2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Όσον αφορά στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.

2α) Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα αναπηρίας ) από τον ΟΠΕΚΑ, μπορούν να προσκομίσουν Βεβαίωση του ΟΠΕΚΑ  για την καταβολή του προνοιακού  επιδόματος.

 Στη βεβαίωση αναγράφεται η  ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από τον δικαιούχο. Για τους δικαιούχους προνοιακου επιδόματος ΑμεΑ από τον ΟΠΕΚΑ δεν απαιτείται ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67%.

 2β) Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον , μπορούν να προσκομίσουν Aπόφαση  Διοικητικού Δ/ντή Ασφαλιστικού Φορέα ή του  ΕΦΚΑ (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει  γνωματεύσεως  Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας  67%  και άνω)

Δεν γίνονται δεκτές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 2643/98

    2γ) Οι  δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης  (επιδόματος) ατόμων με αναπηρία όρασης  και του προγράμματος με Σοβαρή και Βαριάς Νοητική Υστέρηση, από τον ΟΠΕΚΑ,  δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

Προκειμένου τα άτομα με αναπηρία όρασης ή νοητικής υστέρησης που δεν είναι δικαιούχοι του προνοιακού επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ, να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται  Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία –αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

  1. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στην οποία θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.
  4. Για την έκδοση νέας κάρτας, δυο (2) πρόσφατες φωτογραφίες και όσον αφορά τους δικαιούχους και δελτίων συνοδών, τρείς (3) ίδιες φωτογραφίες.

Σε περίπτωση απώλειας, η οποία βεβαιώνεται από αστυνομική Αρχή, δύναται να χορηγείται εκ νέου δελτίο μετακίνησης από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα αν υπάρχει διαθέσιμο.

Σε περίπτωση απώλειας για δεύτερη φορά δεν είναι δυνατή η επαναχορήγηση.

Επισημαίνεται ότι για την  ανανέωση αλλά  και την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ, ημερομηνία έναρξης ορίζεται η  23η  Ιανουαρίου 2023 και λήξης η 31η Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: argolika.gr

Προηγούμενο άρθρο

Φίλιππος Βαρδακαστάνης: Τα ΑμεΑ δεν είναι σακάτηδες ούτε άχρηστοι

Επόμενο άρθρο

Ρέθυμνο: Χορήγηση & ανανέωση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2023

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

avatar