Νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα των ΑμεΑ

Συντάκτης: Χωρίς σχόλια Μοιραστείτε το:

Αφορά την χρονική περίοδο 2021 – 2030.

Τα Άτομα με Αναπηρίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβαση αλλά και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους στην χώρα μας όπου η Πολιτεία δεν έχει παρέμβει προληπτικά ούτε βοηθά αποτελεσματικά στην επίλυσή τους.

Παρά τα προβλήματα όμως στην χώρα μας για τα ΑμεΑ, στην υπόλοιπη Ευρώπη τα πράγματα είναι διαφορετικά, ενώ ολοένα και περισσότερο λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 80. εκατ. άτομα στην ΕΕ (το ένα έκτο του πληθυσμού) έχουν αναπηρίες που μπορεί να είναι από ήπιες έως πολύ σοβαρές.

Τα άτομα αυτά, που συχνά δεν μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνική και οικονομική ζωή λόγω της αναπηρίας τους, παρουσιάζουν ποσοστό φτώχειας 70% υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

 Eυρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας

Στα πλαίσια αυτά και με στόχο να βοηθηθεί κατά το δυνατόν όλος αυτός ο κόσμος, η Κομισιόν αναμένεται να εκδώσει μία ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας για όλες τις χώρες της ΕΕ, η οποία θα διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση της κατάστασης αναπηρίας μεταξύ των κρατών – μελών, βοηθώντας τα άτομα με αναπηρία να αξιοποιήσουν πλήρως το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία.

Η Κομισιόν θα συνεργαστεί επίσης στενά με τα κράτη  μέλη για να διασφαλίσει τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην εκλογική διαδικασία το 2023.

Να σημειωθεί ότι την Τετάρτη η Κομισιόν παρουσίασε μια φιλόδοξη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ισότιμη βάση με τους άλλους πολίτες, τόσο στην ΕΕ όσο και πέρα απ’ αυτήν, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνουν την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων ως ακρογωνιαίους λίθους των πολιτικών της ΕΕ.

Τα άτομα με αναπηρία, όπως τονίσθηκε, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλους τους τομείς της ζωής, ακριβώς όπως και οποιοδήποτε άλλο άτομο. Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την απασχόληση, τις δραστηριότητες αναψυχής και τη συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα, πολλά εμπόδια εξακολουθούν να υπάρχουν.

Τομείς δράσης

Οκτώ είναι οι τομείς που αφορούν την κοινή δράση μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ΕΕ που υπογραμμίζονται στην παρούσα στρατηγική:

  • προσβασιμότητα: διασφάλιση ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες και υποστηρικτικά μέσα·
  • συμμετοχή: διασφάλιση ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ασκούν όλα τα θεμελιώδη δικαιώματά τους ως ευρωπαίοι πολίτες·
  •  ισότητα: διασφάλιση ότι εφαρμόζονται πολιτικές (τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο) που προωθούν την ισότητα·
  • απασχόληση: διασφάλιση της αύξησης του αριθμού των εργαζομένων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, καθώς και διασφάλιση καλύτερης προσβασιμότητας σε χώρους εργασίας·
  •  εκπαίδευση και κατάρτιση: διασφάλιση ότι οι μαθητές με αναπηρία επωφελούνται από ένα προσβάσιμο σύστημα εκπαίδευσης και προγράμματα διά βίου μάθησης. Η Κομισιόν έχει ήδη εγκαινιάσει πολλές πρωτοβουλίες σε
  • σχέση με την εκπαίδευση, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης στον τομέα των ειδικών αναγκών·
  • κοινωνική προστασία: αντιμετώπιση ευρέως διαδεδομένων κοινωνικών προκλήσεων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα τα άτομα με αναπηρίες, όπως η ανισότητα στα εισοδήματα, ο κίνδυνος φτώχειας και ο κοινωνικός
  • αποκλεισμός. Τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και τα εθνικά μέτρα των χωρών της ΕΕ μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διασφάλιση της εν λόγω κοινωνικής προστασίας·
  • υγεία: διασφάλιση ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν ισότιμη και προσιτή από οικονομικής απόψεως πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποδομές (ψυχικής) υγείας·
  • εξωτερική δράση: προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε διεθνές επίπεδο. 

Η λέει η ΕΣΑμεΑ

Το European Disability Forum, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, στην οποία πρόεδρος είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία –  ΕΣΑμεΑ, Ιωάννης Βαρδακαστάνης, χαιρέτισε το γεγονός ότι η Στρατηγική βασίζεται στη Σύμβαση και υπενθυμίζει τις συστάσεις που έλαβε η ΕΕ από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία το 2015.

Και ενώ οι προτεραιότητες με τη μορφή δράσεων και εμβληματικών πρωτοβουλιών είναι καθορισμένες, και πολύ συγκεκριμένες, με σαφή χρονοδιαγράμματα, άλλοι στόχοι είναι πιο φιλόδοξοι και θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω με τη μορφή σχεδίων δράσης και ορισμού χρονικών πλαισίων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τα άτομα με αναπηρία λοιπόν, παρά τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν, δεν παύουν να αγωνίζονται και να διεκδικούν. Αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας  που καταβλήθηκε εις βάθος χρόνου είναι και η φιλόδοξη στρατηγική της Κομισιόν.

Στην χώρα μας πάντως ακόμη δεν έχουν γίνει βασικά πράγματα για τα ΑμεΑ. Καιρός είναι να συγχρονιστούμε με την υπόλοιπη Ευρώπη αν θέλουμε να λέμε πως είμαστε πολιτισμένοι σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής και να πάψουμε να είμαστε στο κέντρο δυσφημιστικών δημοσιευμάτων για την αδιαφορία απέναντι στα Άτομα με Αναπηρίες. Δημοσιεύματα που σε κάθε περίπτωση δεν απέχουν από την αλήθεια.

Πηγή: iatronet.gr

Προηγούμενο άρθρο

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου η μεταφορά των ΑμεΑ

Επόμενο άρθρο

Πρωτόγνωρη εμπειρία για τα ΑμεΑ της δομής Αμπελώνα

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

avatar